• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Шляхи професійного зростання та педагогічної обізнаності

/Files/images/2016_rk/hmarn_tehnolog/20160105_090949.jpg

Педчитання

/Files/images/2016_rk/pedagogchn_chitannya/-1-638.jpg

Педрада 2015н.р.

/Files/images/2015_rk/pedrada/20151230_100547.jpg

Вплив роботи методичного кабінету ліцею на стан підвищення кваліфікації педагогічних працівників

/Files/images/opis_mk/111.jpgЛюдина перестає мислити, коли перестає читати, а вчитель перестає бути вчителем, якщо не пізнає нічого нового!!!

Методист Піщанобрідського професійного аграрного ліцею Бадрак Марина Юріївна має І кваліфікаційну категорію. На посаді працює з 2001 року. Педагогічний стаж – 31 рік. Педагогічне кредо Марини Юріївни «Якщо ми будемо навчати наших учнів так, як навчали вчора – ми вкрадемо у них завтра».

Головна мета Марини Юріївни – надання дієвої допомоги педагогам у розвитку їх професійної майстерності та рівня психологічної підготовки, удосконаленні організації навчання та виховання, процесу активізації творчого потенціалу кожного викладача, формуванні здатності до швидкої адаптації в умовах, що постійно змінюються.

Колектив Піщанобрідського професійного аграрного ліцею працює над науково-методичною проблемою «Розвиток інноваційної діяльності, як фактор забезпечення компетентнісної освіти»протягом трьох років, що потребує перспективного планування роботи з педагогічними працівниками на період її опрацювання. Три роки – це три етапи. ( 2010, 2011, 2012 роки)

Кожний з цих етапів роботи над проблемною темою має свій зміст та завершену групу заходів, спрямованих на вирішення визначених завдань.
Перший етап – підготовчий. На нього було звернено особливу увагу, бо саме від цього етапу залежить реальність, об’єктивність, обґрунтованість у визначенні проблемної теми для вивчення та впровадження.

Протягом першого року робота над проблемною темою була спрямована на розвиток у членів колективу нового педагогічного мислення, вивчення інноваційних технологій навчання.

Щоб викликати інтерес, зацікавленість вибраною проблемою, методист намагалася розкрити, обґрунтувати її актуальність і значимість з виходом на кінцевий результат. А це вимагало клопіткої роз’яснювальної роботи, проведення цілого ряду науково-методичних заходів (конференція - «Підготовці майбутнього кваліфікованого робітника – інноваційний підхід»; “круглий стіл” – «Сучасні підходи до організації навчальної діяльності учнів – невід’ємна складова професійної компетенції педагогічного працівника»; «мозковий штурм» - «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант. Чому не кожному педагогу вдається пройти ці всі ступені росту?»; опрацювання рекомендованої літератури; співбесід; тощо).

На ІІ етапі було створено творчі групи, які координують роботу над проблемною темою. На цьому етапі Марина Юріївна намагалася досягнути глибокого осмислення кожним членом педагогічного колективу наукової ідеї, яка буде трансформуватись в практичну площину. З цією метою методист використовувала як традиційні, так і інноваційні форми роботи.

Створили, разом з членами творчої групи, картотеку передового педагогічного досвіду, що є першим кроком щодо втілення наукової ідеї в практичну діяльність. Це надзвичайно вагомий і складний етап прилучення науки до практики.

Третій етап (2012 - 2013 навчальний рік) роботи над проблемною темою передбачає методичне керівництво діяльністю педагогів з освоєння та практичного застосування нових ідей, що передбачає оволодіння викладачами та майстрами в/н практичними вміннями, творчу трансформацію нових ідей у власну методичну систему, створення оригінальної педагогічної технології.

Цьому сприяють семінари-практикуми («Від теорії до практики», «Методика розробки робочих зошитів», «Вимоги до структурних елементів уроку виробничого навчання при підготовці кваліфікованих механізаторів», «Класифікація та ознаки інноваційних технологій», «Проектування навчально-виробничого процесу»), майстер-класи («Скажи собі: «Я обираю творчу спеціальність «Перукар-модельєр» і приєднайся до творчої еліти», «Краса врятує світ», «Найважливішими умовами успішного формування кухаря є: активний характер, здобуття необхідних знань, вміння використовувати здобуті навички»), відвідування й аналіз уроків.

Важлива роль у системі методичної роботи на цьому етапі відводиться педагогам-початківцям, адже вони найбільше потребують методичної допомоги. Під керівництвом методиста та досвідчених педагогів при методичному кабінеті працюють школи молодого викладача, молодого майстра виробничого навчання та школа професійної компетенції майстрів виробничого навчання, мета яких – створити умови для якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально-виховного процесу; здійснення керівництва діяльністю педагогічних працівників; створення умов для становлення педагогічної майстерності педагога-початківця.

/Files/images/opis_mk/Слайд2.JPG/Files/images/opis_mk/Слайд1.JPG

Важливим завданням даного етапу роботи з педкадрами є формування у кожного педагога інтересу до нових педагогічних знань, вироблення позитивного відношення до них, переконаності у необхідності перебудови своєї роботи, готовності працювати по-новому, побороти невпевненість, тривогу, які несуть зміни, а потім сміливо рухатись вперед.

Оптимальними формами підготовки педкадрів до впровадження нових ідей є нетрадиційні форми методичної роботи, в процесі яких здійснюється їх теоретичне переозброєння, утверджується переконання у цілеспрямованості практичного втілення. В цей період самоосвітня робота педкадрів підпорядковується роботі над проблемною темою.

Саме шляхом самоосвіти кожен педагог може глибоко розібратися в новій педагогічній ідеї і шляхах її реалізації.

Загальні підсумки роботи над проблемною темою «Розвиток інноваційної діяльності, як фактор забезпечення компетентнісної освіти» будуть підведені на третьому, заключному етапі, що передбачає моніторинг досягнутих результатів. А це вимагає від адміністрації цілеспрямованого внутрішнього керівництва і контролю (проведення контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів) для вивчення впливу запровадженої наукової ідеї на рівень навчальних досягнень учнів, їх вихованості та розвитку.

Впровадження в масову практику досвіду реалізації нової педагогічної ідеї (на базі розроблених і уточнених рекомендацій) - це надзвичайно складний і відповідальний етап в системі роботи щодо трансформації ідей педагогічної науки. Даний етап зв’язаний з необхідністю перебудови, зміни парадигми освіти, ломкою усталених стереотипів тощо. Без чіткої і послідовної системи заходів цільового призначення з таким завданням справитися неможливо.

Для якісної роботи педагогічних працівників методичний кабінет ліцею виконує такі основні функції:

- Координуюча – координує роботу:

а) методичних об’єднань (методичне об’єднання гуманітарного циклу, природничо-математичного, класних керівників, з професій «Оператор комп’ютерного набору; Конторський (офісний) службовець (бухгалтерія); Перукар-модельєр; Кухар-кондитер» та «Тракторист-машиніст с/г виробництва; Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування»),

б) шкіл «Молодого викладача», «Молодого майстра», «Школа професійної компетенції майстрів виробничого навчання»

в) органів самоврядування (Рада учнівського самоврядування).

- Організаційна – організовує:

а) олімпіади та конкурси передбачені МОН України (конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, конкурс з української мови імені Т.Г.Шевченка, конкурси професійної майстерності «Кухарів», «Операторів комп’ютерного набору», «Перукарів», «Трактористів», конкурс кабінетів.

б) предметні тижні (української мови, математики, історії, фізики, хімії, інформатики, кухарської справи, бухгалтерського обліку).

в) дні відкритих дверей для батьків, батьківські збори (кожні три місяці).

г) робота і презентації гуртків «Берегиня», «Сольного співу», «Танцювального», «Ікебана».

- Компенсаторна – в методичному кабінеті знаходиться багато навчальної літератури, використовуючи яку, молоді викладачі та майстри виробничого навчання, які мають професійно-технічну освіту, мають змогу краще підготуватися до уроку.

- Контрольно-інформаційна – полягає у створенні і підтримці стабільного зворотнього звязку між навчально-методичним кабінетом та ліцеєм.

В організації ефективності методичної роботи ліцею важлива роль належить методичному кабінету.

Сьогодні саме він повинен стати науково – методичною лабораторією педагогічних працівників ліцею, де зосереджуються інформаційні, навчальні і методичні матеріали передового досвіду ліцею.

Методичний кабінет ліцею має такі розміри: ширина - 4,6 м., довжина – 6,4 м. В кабінеті 11 столів, 22 стільці (22 робочих місця). 1 робоче місце обладнано комп’ютером та принтером і три – ноутбуками. Викладачі мають можливість працювати в мережі Інтернет.

/Files/images/opis_mk/Слайд4.JPG/Files/images/opis_mk/Слайд3.JPG

В методичному кабінеті є сучасна книжкова стінка (дві шафи і бокові полички), де знаходиться навчально-методична документація./Files/images/opis_mk/3.jpg

/Files/images/opis_mk/2.jpg

Для зручності та допомоги в роботі в кабінеті є такі стенди:

- Як тебе не любити рідний ліцей?!

/Files/images/opis_mk/Слайд5.JPG

- Методичний вісник.

/Files/images/opis_mk/Слайд6.JPG

- Процес навчання.

/Files/images/opis_mk/Слайд7.JPG

- Сучасний урок.

/Files/images/opis_mk/Слайд8.JPG

- Типи і види уроків.

/Files/images/opis_mk/Слайд9.JPG

Зміст роботи навчально-методичного кабінету визначається «Примірним положенням про методичну роботу в професійно – технічному ліцеї».

В методичному кабінеті зібрані матеріали, а саме :

- урядові документи з питань розвитку науки та освіти, тобто закони, постанови, офіційні листи, закон «Про освіту», державна національна програма «Освіта ХХІ століття», концепція професійно –технічної освіти;

- директивні і інструктивно – методичні матеріали, а саме : положення, інструкції, інструктивно – методичні листи з питань організації і керівництва навчально – виховним процесом, методичні рекомендації, інформаційні матеріали.

/Files/images/opis_mk/Слайд11.JPG/Files/images/opis_mk/Слайд10.JPG

- література та періодичні видання з теорії навчання і виховання;

- підручники по педагогіці і методиці професійного навчання, навчальні посібники і збірники наукових праць;

/Files/images/opis_mk/Слайд13.JPG/Files/images/opis_mk/Слайд12.JPG

Навчально – методична література з конкретних питань навчання і виховання :

- навчальні плани і програми по всіх професіях, які готує ліцей;

- підручники з окремих предметів;

- методичні розробки окремих тем програм;

- матеріали по проведенню лабораторних і практичних робіт;

- брошури, буклети, інформаційні матеріали з описом досвіду майстрів, викладачів з окремих предметів і професій;

- галузеві технічні журнали і газети;

- нові стандарти, матеріали з питань безпеки праці, тощо;

/Files/images/opis_mk/Слайд15.JPG/Files/images/opis_mk/Слайд14.JPG

Документація з питань організаційно – методичної і навчально – виховної роботи: зразки плануючої звітної документації викладача і майстра виробничого навчання (план уроку, перелік навчально – виробничих робіт, план виробничого навчання групи на місяць, план виховної роботи, план роботи кабінету, майстерні гуртка).

Дидактичні матеріали і наочні посібники, створені в ліцеї : зразки кращих перспективно – тематичних планів з окремих предметів, плани і матеріали відкритих уроків, доповіді, реферати, методичні розробки викладачів і майстрів. Сценарії предметно – методичних тижнів, вечорів, свят, матеріали профорієнтаційної роботи, діагностичного дослідження педагогічної майстерності ІПП.

В методичному кабінеті зібрані матеріали на допомогу викладачам і майстрам виробничого навчання: підручники, навчальні посібники, з окремих предметів зразки плануючої та звітної документації викладача (план уроку, зведено – тематичні плани, перспективно – тематичний план, навчальні посібники по дидактиці і методиці виробничого навчання). Є також виставка з досвіду роботи педагогічних працівників, яка постійно поповнюється. В цій секції сконцентровані такі матеріали: адреси передового досвіду, методичні розробки окремих тем програми, папки і матеріали відкритих уроків. В кабінеті розміщений довідково – пошуковий апарат, тобто каталоги і картотеки. Знаходяться матеріали діагностичного вивчення педагогічної майстерності. Індивідуальні діагностичні анкети на педагогічних працівників ліцею. В кабінеті створено куточок методичних комісій (папки з планування і матеріалами роботи методичних комісій).

/Files/images/opis_mk/Слайд17.JPG/Files/images/opis_mk/Слайд16.JPG

З року в рік педагогічні працівники ліцею підвищують свій фаховий рівень. Так викладачу спецпредметів Михайловській Людмилі Іванівні в минулому навчальному році було встановлено вищу кваліфікаційну категорію, а в цьому році їй буде присвоєно звання «Старший викладач». Викладач бухгалтерського обліку Циганенко В.О. підтвердила вищу кваліфікаційну категорію. Викладачі Шаповал Н.В. та Соловей Г.М. підвищили кваліфікаційну категорію із спеціаліста до другої.

Усі педагогічні працівники ліцею використовують комп’ютерні технології. Кожен викладач та майстер в/н розробив завдання та тести до свого передмету, які занесено до комп’ютерів і ними мають змогу користуватися всі учні ліцею. В навчальному закладі є три комп’ютерних класи, підключених до мережі Інтернет.

Учні та викладачі Піщанобрідського професійного аграрного ліцею береть участь в усіх конкурсах, як із загальноосвітніх предметів так і професійних. Так, наприклад, майстер виробничого навчання з професії «Перукар-модельєр» Супрун Олена Борисівна здобула три роки назад ІІ місце на всеукраїнському конкурсі профмайстерності, а в цьому році в обласному конкурсі – третє. Майстер виробничого навчання з професії «Оператор комп’ютерного набору» Синецький Сергій Володимирович здобув ІІ місце на обласному конкурсі професійної майстерності. В минулому році учень Піщанобрідського ліцею Кулик Олександр здобув ІІ місце на обласному конкурсі з професії «Кухар».

Отже, підсумовуючи все вищесказане, можна з упевненістю сказати, що робота методичного кабінету та методиста Піщанобрідського професійного аграрного ліцею допомагає педагогічним працівникам навчального закладу підвищувати свій професійний рівень та кваліфікаційну категорію./Files/images/opis_mk/Слайд1231.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 287